webinar register page

Webinar banner
“‘Beter Leren door Beter Slapen”
1e spreker: Mw. Ilona M.G. Schouwenaars MSc
Promovendus bij het Lectoraat Volwaardig Leven met Autisme van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2e spreker: Mw. Dr. S.D. (Shalini) Soechitram Kinder- en jeugdpsychiater/somnoloog
Voorzitter vakgroep Psychiaters & Voorzitter Professionele Adviesraad Pluryn/JP Heye

Slaapproblemen zijn een van de meest voorkomende bijkomende klachten bij autisme. Dit zorgt voor extra problemen in het dagelijks functioneren. Jongeren met autisme zijn bijvoorbeeld vaak vermoeid, maken een sombere indruk en zijn snel geïrriteerd. In periodes dat er sprake is van slaapproblemen neemt daarnaast ook het autistisch gedrag toe, waaronder stereotype en dwangmatig gedrag en overgevoeligheid voor omgevingsprikkels. Docenten in het Voortgezet Speciaal Onderwijs merken dat veel leerlingen met autisme problemen in de klas laten zien die zij toeschrijven aan deze slaapproblemen. Leerlingen met autisme komen bijvoorbeeld te laat op school, kunnen zich slecht concentreren en krijgen hun taken niet af. Het schools functioneren heeft er duidelijk onder te lijden. Docenten geven aan behoefte te hebben aan een wetenschappelijk onderbouwde methode om in hun dagelijkse werk in de klas adequaat op de slaap gerelateerde problemen te kunnen anticiperen. Dit betekent dat zij inzicht moeten hebben in de relatie tussen de problemen die zij in de klas zien en het slaapgedrag thuis, zodat zij zowel in hun pedagogisch optreden als in hun communicatie met ouders gericht actie kunnen ondernemen. Het inzetten van een mobiele applicatie (app) kan hier mogelijk uitkomst bieden. Het onderzoek ‘Beter Leren door Beter Slapen’ betreft de ontwikkeling en toetsing van een slaapinterventie-programma op basis van een dergelijke app, in co-creatie met de driehoek leerkracht-leerling-ouder.

Sep 15, 2022 04:30 PM in Amsterdam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Webcollege.