webinar register page

Autisme, suïcidaliteit èn dgt; kan dat echt?! Suïcidaal gedrag bij volwassenen met autisme komt vaker voor dan eerder werd gedacht, maar het is niet bekend welke behandeling hiervoor geschikt is.
1e spreker: drs. Anne Huntjes psychotherapeut, SPV'er, DGT-therapeut en -docent. Werkzaam als psychotherapeut bij het SARR Expertise Autisme, onderdeel van de Parnassia Bavo Groep in Den Haag. Zij is gespecialiseerd in autismespectrumstoornissen en doet momenteel onderzoek naar effectiviteit DGT bij patiënten met autisme en suïcidaliteit.

2e sprekers: drs. Esther Leuning
GZ-psycholoog en EMDR therapeut en werkt voor Karakter bij de zorglijn Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen (ASS-ADHD) binnen het Universitair Centrum in Nijmegen en is docent bij de RINO Groep Utrecht.

Ondanks dat emotieregulatieproblemen geen deel uitmaken van de criteria voor autisme in de DSM V, worden ze wel steeds meer onderkend als passend bij autisme. Uit onderzoek en de klinische praktijk blijken dat emotieregulatie problemen gerelateerd zijn aan psychische problemen en vormen zij een risico factor voor suïcidaal gedrag.
Dialectische gedagstherapie lijkt uitkomst te bieden in de behandeling van suïcidaal gedrag bij autisme. Vooral het gestructureerde en het herhalende karakter van de gedragstherapeutische interventies, de opbouw van de emotieregulatie-, intermenselijke- en frustratietolerantie vaardigheden sluiten goed aan bij de autistische voorkeur voor duidelijke, voorspelbare instructies en gedragsregels.
Maar hoe doe je dat nou samenwerken met mensen met autisme en suïcidaal gedrag waar hulpverleners hen veelal als kwetsbaar, incompetent en fragiel beschouwen. In deze lezing zal het gaan over de uiting van suïcidaal gedrag, emotieregulatie problemen, het basale dilemma, dialectische gedragstherapie en de studie DIASS (dialectical behaviour therapy in autisme spectrum patients with suicidality and self destructive behaviour).

Dec 16, 2021 04:30 PM in Amsterdam

Webinar logo
* Required information
Loading