webinar register page

Webinar banner
“Het herstelproces van volwassen met een autismespectrumstoornis (ASS) na een intensieve klinische Behandeling “
1e spreker: Mw. H. (Hendrikje) Bloemert, Verpleegkundig Specialist GGZ
Specialistische Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) van Dimence
2e spreker: Mw. K. (Karin) van Hunsel, Verpleegkundig Specialist GGZ /
Uitvoerend- en regiebehandelaar Leo Kannerhuis, Praktijkopleider Verpleegkundig
Specialisten GGZ

Dit onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de behandelintensiteit en het herstel van patiënten met ASS (ISAC study). Dit kwalitatieve onderzoek heeft als doel om het herstelproces van volwassenen met ASS na een intensieve klinische behandeling te beschrijven, vanuit hun eigen perspectief. Door middel van semigestructureerde interviews zijn in totaal 15 volwassen met ASS geïnterviewd, waarvan 10 patiënten van een ASS specifieke High Intensive Care afdeling van Dimence of het dr. Leo Kannerhuis en 5 patiënten van een reguliere High Intensieve Care afdeling van Dimence. De dataverzameling en -analyse is uitgevoerd volgens de principes van de Grounded Theory. Voor de intensieve klinische opname ervaren deelnemers een onoverzichtelijke wereld, waarin ze onvoldoende inzicht in en grip op hun eigen leven en omgeving ervaren en vaak is er sprake van een lange en moeizame behandelgeschiedenis. Hierdoor voelt men zich niet erkend en begrepen en ze hebben vaak weinig tot geen vertrouwen in de behandeling en hulpverlening. De deelnemers beschrijven twee belangrijke voorwaarden voor het herstelproces, namelijk de wijze van contact aangaan door de hulpverlener en de organisatie van zorg. Hierdoor voelt men zich erkend en begrepen en er ontstaat weer vertrouwen in de hulpverlener en behandeling. Waardoor men kwetsbaar durft te zijn en weer open staat voor behandeling. Dit geeft hoop en perspectief voor de behandeling en het leven, waardoor men in staat is om actief en doelgericht te werken in de behandeling.

Jun 30, 2022 04:30 PM in Amsterdam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Webcollege.