webinar register page

Lezing in de Kannercyclus “Maag-darmklachten, obesitas en autisme bij volwassenen: nieuwe inzichten uit onderzoek en behandeling”
1e sprekers: Mw. E.B. Warreman, arts-onderzoeker, LUMC Curium. Onderzoeker van projectgroep 2: Hulp, behandeling en medicatie van de AWA
Mw. J. Volk, psycholoog en ervaringsdeskundige, Sarr Autisme Rotterdam/Youz.

2e spreker: Mw dr. W.A. Ester, kinder- en jeugdpsychiater Sarr Autisme Rotterdam/Youz & Associate Professor LUMC Curium. Mede-trekker van projectgroep 2: Hulp, behandeling en medicatie van de AWA.

Lichamelijke klachten en ziekten komen veel voor bij mensen met ASS, maar risicofactoren hiervoor zijn onderbelicht. Recentelijk is onderzocht hoe psychologische, gedrags- en lichamelijke factoren samenhangen met maag-darm klachten bij volwassenen met ASS in het Lifelines onderzoek. Hieruit blijkt het belang van een psychosomatisch geïntegreerde aanpak. De aandacht voor lichamelijke ziekten in de psychiatrische zorg is vaak beperkt. Daarom is bij Sarr Autisme Rotterdam een ASS-obesitas spreekuur gestart in samenwerking met het ErasmusMC. We presenteren nieuwe bevindingen uit het Lifelines cohort, discussiëren over hiaten in de zorg aan de hand van ervaringsdeskundigheid en bespreken nieuwe initiatieven voor geïntegreerde zorg.

Sinds september 2009 organiseert het dr. Leo Kannerhuis refereerbijeenkomsten in een cyclus van vier bijeenkomsten per jaar. Voor deze Kannercyclus nodigen wij gepromoveerde sprekers uit om over hun promotieonderzoek een referaat te houden. De Kannercyclus richt zich op psychiaters, psychologen, orthopedagogen en andere autismehulpverleners of belangstellenden.

In de referaten willen we een link leggen van het (wetenschappelijk) onderzoek naar de praktijk. Na elk referaat volgt een betoog van een 2e spreker waarin deze, vanuit de praktijk, is gevraagd om te reageren op het referaat en eventueel (kritische) vragen vanuit de praktijk te stellen.

Apr 21, 2022 04:30 PM in Amsterdam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Webcollege.